Referenser

 Här nedan ser ni exempel på företag jag arbetat för:

referens Konfigurering av säkerhetssystem för petrokemisk industri i Sverige och Danmark
referens Konfigurering och dokumentering av säkerhetssystem för oljeplattformar
referens Granskning av tekniska specifikationer
referens Granskning av tekniska specifikationer
Ingenjörsfirma Roger Löfgren AB   |   Strandins väg 2, 441 96 Alingsås    |    +46762985423     |     roger@rogerlofgren.se